ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: 211 0132319 | 695 5494 559
ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ

Τα αναβατόρια της Foodpackers είναι το απαραίτητο συμπλήρωμα κάθε γραμμής παραγωγής.

Είτε πρόκειται για μεταφορά πωμάτων, είτε πρόκειται για μεταφορά προїόντων όπως π.χ. ελιών, οσπρίων, αλιευμάτων, τριμμένου τυριού κ.λπ., πληρούν τις απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας και υγιεινής.

Με την ευθύνη της κατασκευής και την τεχνική υποστήριξη της Foodpackers.