ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: 211 0132319 | 695 5494 559
ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΣ ΚΑΨΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΟΙ

Οι τροφοδότες καψυλών για φιάλες της Foodpackers καλύπτουν κάθε παραγωγική απαίτηση σας. Συνδυάζονται λειτουργικά με τους φούρνους συρρίκνωσης καψυλίων της.

Σε πολλές εκδόσεις μπορείτε να τα προμηθευτείτε είτε σαν ξεχωριστά μηχανήματα είτε σε ενιαίο πλαίσιο (monoblock).

Με δυναμικότητα από 1000 έως και 10.000 φιάλες/ώρα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας και υγιεινής από τους κορυφαίους ευρωπαїκούς οίκους με την τεχνική υποστήριξη της Foodpackers.